Shanghai - Bankenviertel Pudong

 

China -
Shanghai - Bankenviertel Pudong - 2011


7 Einzelfotos

Große Ansicht

Shanghai - Bankenviertel Pudong